Produktkategorien

Alkohol Feinsprit (96% V) mit 2% MEK denaturiert im Stahlfass 200L
CHF 470.40 CHF 470.40 470.40000000000003 CHF
Alkohol Absolutus A15 + 2% MEK 160 Kg Fass
CHF 1'350.00 CHF 1'350.00 1350.0 CHF
1-Propanol ≥99%, GPR RECTAPUR® 25L
CHF 678.00 CHF 678.00 678.0 CHF
Azeton technisch 160kg Fass (200L)
CHF 480.00 CHF 480.00 480.0 CHF
Methylenchlorid 250kg Fass (200L)
CHF 1'680.00 CHF 1'680.00 1680.0 CHF
n-Pentan, 125 kg Fass (ca. 200L) 95%
CHF 2'850.00 CHF 2'850.00 2850.0 CHF
Alkohol F25-A mit 2% MEK Denaturiert, 20 Kg Kanister
CHF 101.35 CHF 101.35 101.35000000000001 CHF
Alkohol F25-A mit 2% MEK Denaturiert, 45 Kg Fass
CHF 225.00 CHF 225.00 225.0 CHF
Heptan (Isomerengemisch), TECHNICAL 210L Metalltrommel
CHF 3'105.00 CHF 3'105.00 3105.0 CHF
n-Pentan ≥99%, GPR RECTAPUR®, 25 Liter
CHF 716.00 CHF 716.00 716.0 CHF
Ethanol, GPR RECTAPUR®, 25L Metalltrommel
CHF 273.00 CHF 273.00 273.0 CHF
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL 25 Liter
CHF 503.00 CHF 503.00 503.0 CHF
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL 200L Metalltrommel
CHF 3'060.00 CHF 3'060.00 3060.0 CHF