UV-WATER-40H / 1 x 40W Leuchtmittel
CHF 1.008,00 CHF 907,20 907.2 CHF
UV-WATER-90H / 1 x 90W Leuchtmittel
CHF 1.227,00 CHF 1.104,30 1104.3 CHF
UV-WATER-2/90H / 2 x 90W Leuchtmittel
CHF 2.130,00 CHF 1.917,00 1917.0 CHF
UV-WATER-3/90H / 3 x 90W Leuchtmittel
CHF 2.640,00 CHF 2.376,00 2376.0 CHF
UV-WATER-4/90H / 4 x 90W Leuchtmittel
CHF 3.075,00 CHF 2.767,50 2767.5 CHF